Du får hjälp med

Varför fraktupphandling?
Varför fraktupphandling?

 • Minskar risken att inte ha ”rätt pris”
 • Enkelt att jämföra olika offerter
 • Oftast 20-40% besparing
 • Priset måste vägas mot andra parametrar
  • Ledtider
  • Betalningsvillkor
  • Kvalitet
  • Miljö/ hållbarhetsfrågor

 

Låt PLAR hjälpa er med nästa fraktupphandling! Hela vägen! Eller som stöd med analyser.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ring eller maila oss, 0735-128991, info@plar.se

Fraktupphandling - hela vägen!

Vi hjälper ditt företag att göra fraktupphandlingen – hela vägen! Tillsammans bestämmer vi vad som skall ingå upphandlingen. Vi samlar in data och statistik av olika slag och för att få en riktigt bra analys så gillar vi att lyssna på människorna i verksamheten. Detta ger oss ett bra bild över nuläget. Därefter tar vi fram en kravspecifikation och förfrågningsunderlag till transportörerna.

När vi får svar från transportörerna så använder vi våra verktyg och system för att bearbeta inkomna offerter och information. Ni får en presentation av analyserna och beslutsunderlaget. Därefter genomförs förhandling (tillsammans eller som stöd) med transportören.

Vårt mål är att ge er en analys som håller hög kvalitet och
är så nära sanningen som möjligt.
Efter det tar ni beslutet!

När så beslutet är taget så kommer det viktiga momentet att följa upp avtalet med transportören. Vi gör alltid en fakturakontroll 1-2 månader efter ingånget avtal. Allt för att nå upp till den kvalitet som PLAR står för.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer? Ring eller maila oss, 0735-128991. info@plar.se

Fraktanalyser - som stöd!

Inom en del företag och organisationer finns mycket kunskap kring fraktupphandlingar. Däremot kan det trots det vara svårt att jämföra olika transportörers offerter och svar på förfrågningar. PLAR kan därför hjälpa till som stöd att göra analyserna av offerterna. Vi ger dig stödet – analysen, därefter tar ni beslutet!

Ring eller maila oss, 0735-128991, info@plar.se

Kontakta oss för mer information!
Ring eller maila, 
0735-128991 eller info@plar.se