VAD VI GÖR BÄST

VÅRA TJÄNSTER

 

Det faktum att logistik och fraktkostnaderna direkt påverkar ditt företags resultat gör att det är en viktig aktivitet att lägga fokus på. Våra tre tjänster gör det enkelt att komma igång eller komma vidare: Fraktupphandling, Logistik & fraktstrategi eller Verksamhetsstöd

Fraktupphandling - Hela vägen

Hela vägen

Fraktupphandling

Vi hjälper ditt företag att göra fraktupphandling – hela vägen! Tillsammans bestämmer vi vad som skall ingå upphandlingen. Vi använder därefter vår enkla metod:

Nuläge – Krav & Förfrågan – Analys – Förhandling & Beslut – Uppföljning

Vårt mål är att ge er en fraktanalys som håller hög kvalitet och är så nära sanningen som möjligt. Vi tittar inte bara på billigast möjliga frakt, utan gör en analys som innehåller alla era krav, detta för att få en hållbar fraktlösning, i linje med er fraktstrategi. Efter det tar ni beslutet, om vilken transportör ni vill teckna fraktavtal med!

Och kom ihåg, ingen besparing – ingen betalning!

Dessutom ingår en uppföljning tre-sex månader efter ingånget fraktavtal, för att se att fraktbesparingen verkligen blev som analysen förutsade. Allt för att nå upp till den kvalitet som PLAR står för.

Vart är vi på väg?

Logistik och fraktstrategier

Idag har företag strategier för många delar av verksamheten, men saknar ofta en logistik och fraktstrategi. Hur ser det ut hos er?

Framöver blir än mer viktigt för ett företag att ha detta klart definierat för sig. Vi vet att det med logistiken som grund kan skapas långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Det handlar ytterst om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att på så sätt tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Genom att arbeta med er logistik och fraktstrategi kan ni ta medvetna beslut om vad som är viktigast för er organisation.

Vi hjälper er att bryta ner er företagsstrategi till en hållbar logistik och fraktstrategi. Analyserna ger er möjlighet att granska utfall på olika scenario, innan ni tar beslut. Detta hjälper er att skapa en långsiktig och hållbar plan för er logistik, vilket behövs i den föränderliga värld vi befinner oss i.

Våra logistikspecialister finns tillgängliga för att guida er inom detta område.

Logistik & Fraktstrategier
Verksamhetsutveckling

kan vi bättre?

Stöd i vardagen – verksamhetsutveckling

I vårt arbete med fraktupphandlingar stöter vi ofta på den här kommentaren: ”Vi har problem med vårt lager” Eller ”De där på lagret förstår inte verksamheten. De får inte ut godset i tid” osv.

Vi blir inte förvånade när vi hör dessa kommentarer, däremot är vår erfarenhet att problemen sällan beror på lagret och dess medarbetare. Det sitter däremot i flödena/processerna på vägen fram till lagret. Att sätta fingret på och få ordning på dessa – det är vi riktigt duktiga på.

Vi gör en analys över hur det ser ut och vad vi tror behövs för att komma vidare. Den grundar sig på ett antal djupintervjuer med nyckelpersoner, samt en viss statistikanalys. Detta tillsammans utgör grunden för vår rekommendation. Därefter har vi medarbetare och kollegor som hjälper er att jobba vidare.

Låt oss berätta mer om hur vi gör och varför de förändringar vi rekommenderar och hjälper till att införa, når hela vägen ut i organisationen. Kontakta oss för att få veta mer.