Välj en sida

Just nu uppdaterar vi hemsidan så inom kort kommer här nytt och fräscht innehåll!

Vi hjälper dig med fraktupphandlingarna!

Vill du ha 10-40% lägre fraktkostnader?

Vi hjälper dig med det! Visste du att analysera frakter är en av de mest eftersatta aktiviteterna hos de flesta företag? Det tycker vi är synd, eftersom besparingar och effektiviseringar kring frakter direkt påverkar ditt företags resultat!

PLAR har lång erfarenhet av och väl beprövade verktyg och system för att göra analyser. Kontakta oss för ett möte och en nulägesanalys över ditt företags fraktsituation!

PLAR är kända för att driva projekt på ett enkelt sätt och göra avancerade analyser ”enkla”, så att alla i företaget kan förstå.

Varför fraktupphandling?
• Minskar risken att inte ha ”rätt pris”
• Enkelt att jämföra olika offerter
• Oftast 20-40% besparing
• Priset måste vägas mot andra parametrar
• Ledtider
• Betalningsvillkor
• Kvalitet
• Miljö/ hållbarhetsfrågor

Låt PLAR hjälpa er med nästa fraktupphandling! Hela vägen! Eller som stöd med analyser.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Ring eller maila oss, 0735-128991, info@plar.se