Likt de flesta användare av internet är också vi angelägna om att slippa spam och annan typ av oönskad e-post. Därför vill vi också behandla våra besökare och kunder på ett sådant sätt som vi själva vill bli behandlade. Detta innebär att i de fall då du som besökare eller kund lämnar uppgifter till oss så kommer vi inte att lämna ut dessa uppgifter till obehöriga. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Integritetspolicy PLAR AB

2022-07-11

Hantering av personuppgifter du lämnar till oss

Din integritet är viktig för PLAR AB och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy beskriver vår behandling av dina Personuppgifter som vi utför när du besöker vår hemsida eller när vi på annat sätt behandlar Personuppgifter som vi har fått ta del av direkt från dig eller från någon annan.

Personuppgiftsansvarig

PLAR AB (”Plar”, ”vi” eller ”oss”) org.nr. 556912-5478, är personuppgiftsansvarig för den behandling av Personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Ändamålen med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med våra kunder. För att kunna uppfylla våra åtaganden i samband med avtalet behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från den registrerade. Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med att du kontaktar oss tex via mail, telefon, chattfunktion, intresseanmälan, nedladdning av guider, supportärenden, enkäter och kontaktformulär på vår hemsida, sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan. Med intresseavvägning som grund gör vi i vissa fall utskick till dig i linje med den önskan du uttryckt.

Kontaktuppgifter kan även inhämtas från adressregister och personuppgifter kan även ha lämnats till oss av din arbetsgivare. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet

För dessa syften kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och leverera avtalade tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.

Delning av personuppgifter

Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål. Vi kan komma att använda olika leverantörer för att hantera en eller flera delar av vår verksamhet, inklusive vår hemsida, dess kringliggande tjänster eller delar därav. Detta innebär att vi kan komma att dela dina Personuppgifter med sådana leverantörer som kan komma att behandla Personuppgifterna på uppdrag av oss, till exempel för att lagra vår data eller för att tillhandahålla andra tjänster.

I de fall vi använder oss av en utomstående leverantör för att behandla Personuppgifter för vår räkning, ingår vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Vi överför inga Personuppgifter till länder utanför EU eller EES utan att först kontrollera att en adekvat skyddsnivå finns på plats i mottagarlandet, vilken säkerställer att dina Personuppgifter behandlas på ett likvärdigt sätt som inom EU.  I de fall Personuppgifter överförs till en tjänsteleverantör etablerad i USA vidtar vi åtgärder för att säkerställa att överföringen av Personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att uppgifterna skyddas på ett adekvat sätt.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna integritetspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter

Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Våra anställda är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa vår interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Cookies på våra webbplatser

Våra webbplatser informerar besökarna om att vi använder Cookies. När du fortsätter använda webbplatsen godkänner du det. Du kan också välja att stänga av cookies i inställningarna på din webbläsare.

En cookie är en datafil som sparas i din webbläsare och som kan känna igen din dator över olika webbplatser och besök. Cookies används på nästan alla webbplatser. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen, vi sparar ingen personlig information via cookies. Du kan ta bort cookies som sparats på din dator när du vill.

Vi har tjänster från tredje part som också använder cookies:

Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Cookies används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data.

Inga personuppgifter samlas in eller hanteras av oss och vi har inte tillgång till de personuppgifter som hanteras av tredje part enligt ovan.

Din rätt till dina personuppgifter

Du har rätt och möjlighet att påverka den information som sparas om dig. Vi kommer på eget, samt kunds, initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när du vill begära att de uppgifter vi har om dig tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Anser du att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan när du vill välja att avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från exempelvis våra nyhetsbrev. Om du vill tacka nej till all form av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du vill kontakta oss kan du:

Ringa oss på: 0735-128991

Maila oss på: info@plar.se

 

Några tips på vägen

Cookies

Du kan ta bort cookies som sparats på din dator när du vill. Läs mer om respektive webbläsare Internet ExplorerChrome, och Firefox.

Google Analytics

Om du inte vill ta del av Google Analytics kan du installera det här insticksprogrammet.