PLAR växer så det knakar!

 Vårt kundunderlag ökar hela tiden och för att möta efterfrågan på våra tjänster så har vi sen i somras utökat med en ny medarbetare, Yemima Neessen. Och fler är på gång in, men mer om det i en annan text 😊

 Yemima har en bakgrund inom administration och där kommer hon förstärka och avlasta. Hon kommer också att ta hand om marknadsföring, hemsida och LinkedIn.

Välkommen säger vi till Yemima!

  Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.