Nu står det och väger. Vad då?
Jo priserna på sjöfrakter. Ska de gå ner ytterligare något eller är de på väg upp?

Det är mycket som talar för att en viss uppgång kan vara att vänta på vissa destinationer. Efterfrågan minskar visserligen men rederierna kommer med största sannolikhet att plocka bort kapacitet från marknaden genom att lägga upp fartyg. Allt för att pressa upp priserna.

Det blir intressant att följa utvecklingen den närmaste tiden nu när vi är mitt upp i bidseason.

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.