Det händer så mycket att jag får nypa mig i armen.

Arbetsmässigt kunde 2022 inte slutat bättre. Med dubblad omsättning och arbetsstyrka. Under året har vi välkomnat David EdlundYemima Neessen och Wendela! 🎉 Det tack vare att kunderna fortsätter att strömma in. Stora och roliga uppdrag! Kul tycker vi, men också ansvarsfullt att genomföra dem på det sätt vi vill och till den kvaltiet vi står för.

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.