Sjöfrakter är först ut i vår miniserie om hur det står till inom transportsektorn.

Om det var kris i branschen under pandemin med hög efterfrågan, containerbrist och allt annat kaos så är det allt annat än lugn nu.

➡️ Priserna. Som de flesta har märkt har priserna gått ner kraftigt det senaste året, vissa destinationer har bottnat ur helt. Någonstans runt 50-80% bör ett företags sjöfraktkostnader ha gått ner sen pandemins skyhöga prissättning.

Peter Berglund, CEO Xeneta sa nyligen: ”Kostnaden för att flytta gods till sjöss har under 2023 rasat med nästan 60 % för långtidskontrakt på global nivå och vissa korridorer, såsom transatlanten till USA:s östkust och Asien till Europa, ned med cirka 80 % på både korta och långa avtal. Faktum är att fraktpriserna är så låga att rederierna i princip subventionerar företag att transportera sina varor runt om i världen.”


➡️ Blank sailings. För att möta den låga efterfrågan och låga priser så ställer rederierna in seglingar. THE Alliance partners Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming och HMM annonserade igår att de tillfälligt ställer in en Asien-Norra Europa loop (FE5) och en transpacifik Asia-US Östkust (EC4) service from mitten November. Detta gäller from v. 46 och tills vidare, pga rådande marknadssituation.

Det är säkert fler som kommer följa efter. Och detta är ett vanligt scenario rederierna använder för att försöka hantera, justera och påverka situationen.

➡️ Kroniskt kapacitetsöverskott
Under oktober månad levereras nya fartyg med kapacitet om 190.000TEU (1TEU= 20fots container) in på en redan överfull marknad.

Nya containerfartyg behövs – absolut. Särskilt för att möta de nya hårdare kraven på net-zero utsläpp. Men det vore klokt att fasa ut några av de äldre fartygen. Särskilt som det kommer in ytterligare kapacitet via nyproducerade fartyg om ca 2Miljoner TEUs fram tills mars 2024.

Här har vi kort berört tre områden som påverkar sjömarknaden. Det finns naturligtvis fler. Dem får vi prata om en annan dag.

Frågan är:
Hur får detta företagen att reagera? Har ert företag ändrat sourcing-strategi pga det senaste årens kaos?

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.