🚚 Chaufförsbrist.
Det är främst ett problem i USA och Europa. Enligt IRU driver shortage-studie saknas det just nu 235.000 chaufförer i Europa. Medelåldern inom branschen är 47år och en tredjedel av alla chaufförer är över 55år. Detta är högst i världen. Prognosen är att år 2028 är chaufförsbristen uppe i 745.000 vakanta positioner bara enbart pga att chaufförer pensionerats. Ca 6% av chaufförerna är under 25år vilket sätter stor press på branschen för att attrahera arbetskraft med bättre arbetsvillkor, högre löner och vidareutbildningar.

🚚 Hållbarhet.
Transportsektorn tar just nu stora kliv mot hållbar transporter. Många transportbolag har satt tuffare mål än Paris-Avtalets nollutsläpp till 2050. Men… Infrastrukturen hänger inte med. För omställning till gröna transporter så krävs det mycket satsningar på ”grön” infrastruktur. Idagsläget är den underutvecklad runt om i Europa både vad det gäller möjlighet att tanka och ladda fordonen fossilfritt.

🚚 Vägskatt.
Den nya vägskatten baseras på fordonens Co2-utsläpp. Signifikanta höjningar av vägskatten runt om i Europa är att vänta. De första ut att implementera är Tyskland from 1Dec 2023, snabbt följt av Österrike i Januari 2024. Senast mars 2025 ska övriga Eu-länder implementerat skatten.

För att beskriva vad det innebär så kan vi ta Tyskland som exempel. De flesta fordon kommer att hamna i den dyraste klassningen: Co2 emission Class 1 = Alla lastbilar med Euro 0 – Euro V, lastbilar med Euro VI registrerade före 2019 samt de flesta Euro VI registrerade efter Juli 2019.

Gasbilar kommer att undantas året ut för att från 1April 2024 debiteras enligt fastställd tariff.

Beräkningar har gjorts att kostnaderna för Vägskatt i Tyskland kommer öka med 83%.

Kunderna kommer sannolikt att överväga andra transportsätt såsom järnväg och sjö för att minska kostnadspåverkan. Framförallt på de längre distanserna inom Europa. Men här gäller det att som transportköpare se över sin strategi och i så fall vara snabb att ställa om. Kapaciteten inom dessa transportsätt kommer bli ännu tajtare än idag.

Hur påverkas du och ditt företag av dessa insikter?

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.