För många är hållbarhet lika med påverkan på miljön, och det är helt rätt. Det är det för oss på PLAR också, men för oss innebär hållbarhet så mycket mer.

Att arbeta med hållbara lösningar handlar också om att skapa förutsättningar för att människorna i verksamheten ska hålla, trivas och må bra. Om medarbetarna från golvet upp till ledningsgruppen ska må bra och gå till jobbet med energi och vilja till lösningsorientering och bibehållen innovationskraft, då måste deras arbetsmiljö vara hållbar. Vi vill skapa en miljö där alla kan göra sitt bästa för företaget, i alla situationer.

Att tänka hållbart innebär alltså inte att alltid välja det billigaste alternativet utan att välja det alternativ som kommer att skapa en hållbar lösning i längden, både miljömässigt, affärsmässigt och för människan!

De senaste åren har det diskuterats mycket om åkeriernas tuffa konkurrens mot utländska aktörer. Vi vill jobba med företag, som precis som oss vill sätta miljön och människors välbefinnande i fokus och inte enbart tänker snabba pengar. Därför tror vi det är viktigt att ha detta i åtanke när vi förhandlar med transportörer, så att vi gynnar alla parter att arbeta hållbart – både för miljön, företag och människans skull.  Att arbeta fram lösningar som passar både kunden och transportören – det är hållbarhet för oss.