Kaos. Kollaps. Hotad världsekonomin. Det är starka ord man hör i logistikforum just nu. Men ändå pratas det förvånansvärt lite i övriga kretsar och media kring detta.

 Hur är det då? Vad stämmer? Hur mycket värre är det nu än för några veckor sen?

 En kort sammanfattning av dagsläget kan vara på sin plats och hur det påverkar oss i Europa.

 Det talas mycket om alla containerfartyg som samlas på kö utanför hamnarna i USA och väntar på att bli lossade. Och att det ökas på för varje dag. Det talas dock inte så mycket om att det ser nästan likadant ut i Kina. Utanför två av världens största hamnar, Shanghai och Ningbo, ligger just nu närmare 168 fartyg på kö, 30 fler än i måndags, enligt vesselfinder.com

 Självklart uppstår flaskhalsar i hamnarna då de bara har en viss kapacitet. Många hamnar arbetar redan 24/7 och de som inte gör det, framför allt i USA, tvingas göra det.

 Något som det dock inte talas lika mycket om är allt annat som bidrar till att det blir sådana flaskhalsar. Bla. bristen på chaufförer och containers.

 Visste du att det runt om i världen saknas flera hundra tusen lastbilschaufförer? Låt mig ge några exempel: USA 60.000, Storbritannien 70.000, Tyskland 50.000 osv. Medelåldern är dessutom över 50 år. Så problemet är liksom inte av övergående natur utan snarare tvärtom.

 För att komplicera det ytterligare så saknas det också mängder med containers. Vart tar de vägen? Det är nu det blir intressant. För krasst så finns det tillräckligt med containers för att klara av det behov vi egentligen har. Men eftersom det är så ojämnt flöde ut ur hamnarna så får företag vissa dagar inte några leveranser alls för att sen få tillgång till alla containers på en gång säg tex 50-60st. Problemet är att många företag inte kan hantera så många containers samtidigt. Säg att de kan lossa 2-3st per dag. Varpå resten blir ståendes som något slags portabelt lager.

 När det är sån här gummibandseffekt i alla delar så slår det extremt hårt i hela kedjan.

 Effekten i Europa

Nu börjar vi se effekterna i Europa. Pga de stora köbildningarna i Kina o USA så tvingas seglingsscheman justeras. Det måste av naturliga skäl plockas bort avgångar då fartygen helt enkelt inte hinner tillbaka i rätt tid för att segla vidare till nya destinationer tex. Europa. Därför ställs de in. Med förseningar som följd även i Europa. Och eftersom vi inte får in lika många containers, så blir det då också svårt att få ut varor från Europa.

 Cirkeln är sluten. Tyvärr är det fortfarande ingen prognos när det kommer lätta. Mitten 2022 har många sagt, även jag. Men nu lutar det snarare åt slutet 2022.

 Så ord som kaos. Kollaps. Hotad världsekonomin. Ja det är ord som känns helt rimliga. Tyvärr.

 Ps. Till alla vardagsmänniskor bakom varje del i supply kedjan, som just nu sliter hårt för att göra sin del för att lösa problemet. Ett stort ödmjukt tack för att ni finns! 🙏

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.

Kontakta oss för att påbörja samtalet om vad ditt företag behöver för att kunna vara mer proaktiva kring frakter och logistik i denna föränderliga värld. Du kan boka ett möte direkt på vår hemsida. https://www.plar.se/boka-mote/   eller ringa oss på 0735-128991.