Har du koll på vad som gäller från den 21 februari 2022?  

 Då implementeras de sista delarna av EUs mobilitetspaketet (EU Mobility Packages) som har tagits fram för att stärka tryggheten för europeiska lastbilschaufförer när det gäller arbete, vila och carbotage*. De första delarna implementerades redan 2020. 

 Tack vare de nya reglerna så kommer: 

  • En internationell lastbilschaufför att ha rätt till bättre ersättning för tjänsteresor, särskilt när marknadslönerna i mottagarlandet är högre än förarens hemland.  
  • Cabotage kommer också att regleras så att förare från EU-länder med högre lön inte kommer att hamna i en konkurrensnackdel jämfört med förare från länder med lägre löner.  

 Vad innebär det för en redan pressad fraktmarknad? 

För logistik- och transportföretagen kommer de nya reglerna att innebära strukturella förändringar. Små och medelstora transportörer från Östeuropa kommer med stor sannolikhet att fokusera på inhemska marknader, eftersom kostnaderna för att transportera varor till andra EU-länder blir olönsamma.  

Kapacitetsbrist förväntas därför i Västeuropa och överkapacitet förväntas i Östeuropa. 

De nya reglerna kommer att göra branschen mer attraktiv för förare, vilket i sin tur kan göra att trycket lättar något kring den chaufförsbrist som finns. Men med tanke på att flera 100.000 chaufförer saknas inom Europa, så löses problemet naturligtvis inte enbart av de nya reglerna. 

 Vad innebär det för dig som fraktköpare? 

Med största sannolikhet kommer de nya reglerna att leda till högre vägtransportkostnader. I vissa områden, där kapacitet och chaufförsbristen är extra hög, med så mycket som 10-15%.  

 Det gäller att ta höjd för detta i budgetarbete.  

 Men, det blir allt viktigare att med jämna mellanrum se över den totala fraktsituationen. Se över vad det finns för möjligheter att förändra/justera i fraktflödet för att eventuellt kunna absorbera dessa kostnadsökningar – kan andra tjänster användas, avgångsfrekvenser, hur ser fraktdebiteringsmodellen ut mot kund osv. 

 Förhoppningen är att det nya regelverket ska gynna hållbarhetsarbetet – som är en oerhört viktig del – och blir mer och mer avgörande vid våra affärsmässiga beslut. 

 Kort om de regler som implementerades 2020  

  • Kör och vilotider måste följas. En utländsk chaufför som jobbar i Sverige, skall av arbetsgivaren redan från början registrera ett start- och slutdatum för hur länge arbetet gäller och vem chauffören är.  
  • Åkeriägarens ansvar att tillhandahålla och betala ett boende för vila som sträcker sig på över mer än 45 timmar.   
  • Var tredje till fjärde vecka ska chauffören få möjlighet att återvända hem till sin familj.  

 Om du vill fördjupa dig i ämnet, läs mer här: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/ 

 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/mobilitetspaketet/ 

 Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser. 

 Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen. 

Kontakta oss för att påbörja samtalet om vad ditt företag behöver för att kunna vara mer proaktiva kring frakter och logistik i denna föränderliga värld. Du kan boka ett möte direkt på vår hemsida. https://www.plar.se/boka-mote/   eller ringa oss på 0735-128991.