Japp. Det var temat idag på Handelskammaren Jönköpings Län frukost.

Jag hade förmånen att få prata om mitt favoritämne – Logistik- och frakter i synnerhet. Idag var fokus på hur företagen kan klara av situationen här och nu, men också på längre sikt. Ledordet vi tar med oss är att arbeta PROAKTIV. Det krävs att vi börja arbeta med fokus på frakter på ett helt annat sätt än tidigare.

Intressanta utdrag ur senaste Handelskammarens konjunkturbatometer presenterades av Annika Cederfeldt som visar på en stor osäkerhet framöver hos företagen trots en just nu stor orderingång. och mycket av det pga det instabila läget inom Supply Chain leden.

Magnus Claesson visade fakta kring prisutveckling och ledtider på sjöfrakterna över 1år. Varje gång man ser dessa siffror så fattar man inte att det är den verklighet vi lever i.

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.

Kontakta oss för att påbörja samtalet om vad ditt företag behöver för att kunna vara mer proaktiva kring frakter och logistik i denna föränderliga värld. Du kan boka ett möte direkt på vår hemsida. https://www.plar.se/boka-mote/   eller ringa oss på 0735-128991.