📢 Situationen inom sjöfrakt har nyligen – helt oväntat! – blivit alltmer instabil, vilket har kulminerat i en mycket dramatisk situation med kapacitetsproblem och snabbt stigande priser. Branschen diskuterar nu möjligheten att priserna kan komma att nå pandeminivåer.

Orsaker till krisen
En stor bidragande faktor är den ökande osäkerheten i Röda havet, som nu även påverkar fartyg i vattnen mellan Indien och Arabiska halvön. Den längre rutten runt Godahoppsudden förlänger den totala ledtiden för fartyg från Kina och tillbaka. Trots detta har rederierna inte satt in fler fartyg för att möta efterfrågan.

Att öka hastigheten på fartygen är inte ett hållbart alternativ, varken ekonomiskt eller miljömässigt, då det skulle leda till högre bränsleförbrukning och därmed inte uppfylla bla EU:s utsläppskrav.
Detta har resulterat i en betydligt stramare kapacitet.

Problemen i Panama kanalen och risken för ökad handelskonflikt mellan Kina och USA ökar också på rädslan och osäkerheten hos många.

Företag, framför allt i USA, har börjat fylla på sina lager i en snabbare takt än förväntat, allt för att inte hamna i samma situation som under pandemin. Man tar alltså det säkra före det osäkra. En trend som ser ut att hålla i sig åtminstone ett kvartal, troligen året ut.

💲 Sen ett par veckor tillbaka råder kaos bland rederier och speditörer. Rederierna försöker maximera sina intäkter på spotmarknaden där priserna har stigit kraftigt de senaste veckorna. Mellan 1april-22maj, har genomsnitts spotraten från Asia till Norra Europa ökat med (+31%), US West Coast (+30%), Medelhavet (+25%) and US East Coast (+22%).

Vi bedömer att detta är en blandning av ett artificiellt behov – rederierna hade kunnat sätta in fler fartyg på vissa rutter för att undvika detta, men de har istället valt att pressa upp priserna som varit låga en längre tid. Samtidigt ser vi en faktisk ökning av lagerpåfyllnad hos många bolag. Lägg också till osäkerhet och rädsla så har du mixen till en perfekt storm.

Vad kan ni som företag göra?
▶ Följ utvecklingen noga, arbeta igenom vilka effekter detta kan ha för ert företag och era kunder.

▶ Var proaktiva och överväg alternativa transportvägar om möjligt. Och prioritera vad ni behöver ta hem och när.

▶ Se över budgeten. Måste den justeras för att ta höjd för ökade fraktkostnader?

▶ Se över er sourcing-strategi, med hänsyn till osäkra handelsvägar och strängare utsläppskrav. Det är dags att på allvar ta tag i denna fråga om ni inte redan gjort det. Kan ni sourca mer regionalt?

Det viktigaste rådet nu är att inte drabbas av panik utan att metodiskt arbeta sig igenom detta. Ta vara på de lärdomar ni gjort under pandemin – så kommer det att gå bra. Och behöver ni hjälp och stöd, hör av er.

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.