Hur är det med vägfraktskapaciteten i Europa? Hur har den blivit påverkad av senaste tidens utveckling?

Mycket, är det korta svaret.

➡️ Ca 7% minskning av Europas totala vägfraktskapacitet, som en direkt följd av krigets verkningar.

Särskilt hårt drabbat är Polen.

”På grund av bristen på vår arbetsmarknad anställdes cirka 105 000 personer från Ukraina som internationella chaufförer. Över en natt bestämde sig tiotusentals av dem för att lämna Polen och återvända till sitt hemland. Våra transportörer lämnades utan arbetskraft. För tillfället kan tusentals lastbilar inte lämna sina baser eftersom det inte finns tillräckligt med chaufförer på marknaden för att ersätta dem som har lämnat”, står det i ett öppet brev skrivet av Polens International Road Haulage Association (ZMPD)”

Effekten blir ju så klart förlängda ledtider och högre priser.

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.

Kontakta oss för att påbörja samtalet om vad ditt företag behöver för att kunna vara mer proaktiva kring frakter och logistik i denna föränderliga värld. Du kan boka ett möte direkt på vår hemsida. https://www.plar.se/boka-mote/   eller ringa oss på 0735-128991.