Vad händer när man börjar prata om ett viktigt ämne och ett potentiell problem, som kan påverka många inom en viss sektor, men som ännu inte är en fullskalig problematik och som kanske heller aldrig blir det?

Bidrar man till ”toapapper-hamstrings”- scenario? Där alla börjar hamstra och det i sin tur bidrar till ökad efterfrågan (fast det egentligen inte är mer efterfrågan än tidigare) och så har man gått från att ett eventuellt problem faktiskt blir en fullskalig problematik.

Eller är det bra med ökad insikt och kunna vara beredd på hur det ser ut framåt? Tankar kring det, kommentera gärna nedan.

 Så med det sagt, börja inte hamstra…😉

Jag vill bara lyfta en nyhet som är ett bra exempel på hur olika faktorer bidrar till att pressa den redan ansträngda logistikbranschen, som visar på hur hela världen hänger ihop och hur kedjeeffekterna bildas på många olika sätt.

Denna gången gäller det en tillsats, ADBlue som används i dieselmotorer med SCR-avgasreningssystem främst vanligt bland bilar med Euro5- och Euro 6-dieselmotorer, som många inom den Europeiska transportsektorn använder.

Produktionen av ADBlue har varit stoppad eller kraftigt reducerad under 3-4veckor (okt) hos Europas största tillverkare (3st). pga. de höga höga kostnaderna för el/gas.

Denna nyhet och nyheter likt den har gått att läsa på flera sydeuropeiska sajter de senaste veckorna.

I Sverige har man ännu inte sett några leveransproblem men däremot att priserna ökat.

I Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien har priset på AdBlue femdubblats, och transportföretag och konsumenter har redan börjat kapplöpningen för att lagra denna tillsats. Till exempel i Slovenien har regeringen redan beställt 500 000 liter AdBlue för att leverera till landets transportörer. Detta för att säkra att landets transportsektor inte ska riskera att helt bli stillastående utan denna tillsats.

Hur stor påverkan får produktionsstoppet, just nu? Kanske inte mer än högre priser, om produktion kommer upp i normal takt igen.

Men hur blir påverkan om produktionen återigen måste minskas/ stoppas under vintern inom de höga energipriserna?

En tanke att fundera på.

Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.

Kontakta oss för att påbörja samtalet om vad ditt företag behöver för att kunna vara mer proaktiva kring frakter och logistik i denna föränderliga värld. Du kan boka ett möte direkt på vår hemsida. https://www.plar.se/boka-mote/   eller ringa oss på 0735-128991.