Just nu är det svårt, för att inte säga omöjligt, inom främst sjö och flygfrakter att genomföra fraktupphandlingar och förhandla om fraktpriser. Då det egentligen enbart handlar om att få tillgång till och säkra den kapacitet ditt företag behöver.

 Var proaktiv – inte reaktiv.

  •  Se till att ha kontroll över dina frakter. Genom effektiv leveransbevakning och tydlig kostnadsuppföljning.
  • Ha tät kontakt med dina leverantörer och transportörer. Se till att snabbt få besked vid förseningar och påverkan utom din och deras kontroll.
  • Ta fram rapporter från din transportör för att skaffa dig en överblick över nuläget men också hur det ser ut framåt.
  • Använd kunskapen ur rapporterna till att 1. överväga vilka möjligheter ni ha att byta transportsätt. 2. Kunna beräkna och ge underlag för ev. prishöjningar. 3. vara tydlig i din kommunikation – internt och externt. Det ger en ökad trygghet för organisationen och kunderna att ni som företag har bra kontroll på situationen.
  • Ta hjälp av en extern fraktspecialist för att få hjälp att navigera kring vilka steg som är bäst för er verksamhet att ta, för att bli mer proaktiva och känna att ni har kommandot trots situationen som råder just nu.

 

Kontakta oss för att påbörja samtalet om vad ditt företag behöver för att kunna vara mer proaktiva kring frakter och logistik i denna föränderliga värld. Du kan boka ett möte direkt på vår hemsida. https://www.plar.se/boka-mote/  eller ringa oss på 0735-128991.

Om PLAR AB, vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.