Vissa företag kommer klara krisen inom Supply Chain bättre än andra – Varför?

När många under senare delen av våren trodde att världsläget sakta men säkert skulle börja stabilisera sig, vaccin var på gång och världen började öppna upp, så ledde ett antal stora och små händelser till att det blev precis tvärtom. Det är snarare värre än någonsin och jag skulle vilja påstå att Supply Chain ställs inför några av de tuffaste utmaningarna i modern tid.

De flesta, även de som inte verkar inom Supply Chain, känner numera till den extrema situation som råder kring råvaror och frakter.

Vi får som fraktspecialister ofta frågan hur man ska klara av den situation som råder. Ja, det är den stora frågan, som inte går att ge ett enkelt svar på. Vi har tagit fram några konkreta tips på hur man här och nu kan klara av den instabila situationen som råder. Läs mer om det här.

Vi kan konstatera att det finns företag som kommer att klara av krisen bättre än andra.

Vad har dessa företag gjort?

Här och nu kan de egentligen inte göra så mycket annorlunda än de flesta andra. De måste förhålla sig till råvaru- och kapacitetsbrister, stigande priser och liknande.

Det finns dock några gemensamma faktorer som gör att de troligen kommer klara av krisen bättre.

  •  Arbetat aktivt med inköp, lager och med ett särskilt fokus på frakter.
  • Redan innan pandemin arbetat aktivt med att få upp lönsamheten.
  • Har fungerande processer och flöden i hela företaget. Alla inom företaget förstår vikten av det arbetssättet.

Vi skulle vilja påstå att det främst handlar om att de har gjort sin hemläxa.

Arbetat aktivt med inköp, lager och frakter

Dessa företag har haft mycket god kontroll på inköp och lager, vilket i och för sig många företag numera har. I förhållande till detta (inköp och lager) så har frakterna historiskt varit en styvmoderligt behandlad fråga. En fråga som någon operativ chef fått ta hand om, i mån av tid och intresse.

Men det mest utmärkande för de företag som vi tror kommer klara krisen bättre är att de också haft ett särskilt fokus även på sina frakter och insett varför det är viktigt. Just nu har stora delar av världen tvingats inse hur affärskritisk och strategisk frågan om frakter har blivit, man kan säga att den har ”vandrat hela vägen in i styrelserummen”.

De här företagen har arbetat mer proaktivt med hela Supply Chain och då även frakterna. De följer noga marknaden via egna resurser och tar ofta hjälp av specialister inom både inköp och frakter för att navigera inom detta område och detta oavsett hur stora de är.

När det gäller frakterna så har grunden redan varit lagd då de genomfört regelbundna fördjupade fraktupphandlingar utifrån en tydlig fraktstrategi. De vet att de har den transportpartner per transportslag som bäst matchar deras företag, produkter och storlek. Det ger en trygghet att relationerna med transportörerna är baserade på kvalitet och långsiktighet snarare än snabba besparingar.

 Att som stöd ha tydliga rapporter och specialister som hjälper till med analyser har gjort att de snabbt kunnat utvärdera effekterna av att ställa om till nya transportsätt. De har kunnat se framåt hur frakterna direkt påverkar lönsamheten och kunnat lyfta frågan direkt till ledningen. Detta har de haft kraft att göra utan att för den skull tappa tempo i den operativa verksamheten.

Lönsamhet

Att arbeta med sin lönsamhet låter som en självklarhet. Det är dock lätt att tappa fokus på det som är basic när företaget går som tåget. ”Det går ju så bra.” ”Vi säljer som aldrig förr.” ”Vi har så många nya produkter på gång”. Att arbeta med det som är grunden till framgång – hårt arbete och gräva där du står, att lösa de där tråkiga vardagsproblemen som uppstår i olika delar av verksamheten – kan lätt glömmas bort och ineffektiviteten är på sikt ett faktum, vilket till sist påverkar lönsamheten. Detta blir dessutom oftast inte synligt förrän kärvare tider knackar på dörren.

 Fungerande processer och flöden

I och med att alla i företaget redan innan haft klart för sig vem som gör vad, hur och när så har fokus snabbt kunnat skiftas och justeringar kunnat göras när så har behövts. De har kunnat lägga tid och kraft på att identifiera potentiella problem och utmaningar utan att ta alltför mycket kraft från den dagliga verksamheten.

 Slutsats

Företag som har gjort sin hemläxa kommer klara sig bättre. Att fortsätta arbeta med lönsamhet, processer, inköp och lager men dessutom lyfta frågan om frakter och fraktstrategier till en högre nivå och våga ta extern hjälp då många företag inte har resurserna att ha en specialist inom varje område. Det gör att fler företag kan stå stadigt nästa gång krisen är ett faktum.

 Naturligtvis kommer det finnas företag som inte har gjort sin hemläxa som kommer klara sig ändå, men frågan är till vilken kostnad för företaget, ledningen och de anställda.

 Om PLAR AB: Vi drivs av att få företag att aktivt ta valet att arbeta med logistik och dess flöden. Att få företag att sätta fokus på transporter och fraktupphandling. Vi arbetar för att göra logistiska flöden och analyser enkla att förstå, att skapa hållbara logistiklösningar som fungerar över tid, som dessutom ger besparingar på sista raden i resultaträkningen.

 Kontakta oss för att påbörja samtalet om vad ditt företag behöver för att kunna vara mer proaktiva kring frakter och logistik i denna föränderliga värld. Du kan boka ett möte direkt på vår hemsida. https://www.plar.se/boka-mote/   eller ringa oss på 0735-128991.