Under 2020 gjorde vi en inrikes fraktupphandling åt ett företag i Sverige. Omsättningen på företagets vägtransporter inrikes och inom Europa är på 3,8Mkr och de skickar cirka 2700 sändningar per år.

Efter sex månader, efter att avtal hade slutits, gjordes en uppföljning, för att se att vår fraktanalys stämde och att besparingen blev som förväntat. Vår fraktanalys påvisade en besparing på frakterna med 18,2 procent.  Uppföljningen visade att besparingen blev 17,6 procent.

Uppföljningarna vi gör på våra fraktupphandlingar, bevisar gång på gång för oss och våra kunder att vår enkla metod fungerar!

Vill du också spara pengar på dina fraktkostnader? Ring oss så hjälper vi dig!